Forskningsprosjekt


Intensivpasienter som avvennes fra respirator - opplevelse og vurdering av tungpustethet

Prosjektbeskrivelse:
Respiratoravvenning er vanskelig for ca. 25 % av pasientene. Det er lite kunnskap om hvordan respiratorpasientens opplevelse korrelerer med helsepersonellets vurderinger mht. tungpustethet. Studiens formål er å undersøke grad av samsvar i vurdering av tungpustethet, trygghet og fremgang ut fra egenvurdering fra pasient i avvenningsforsøk, og sykepleiers/legers vurdering i samme tidsrom. Studien skal også undersøke samsvar mellom pasienten opplevelse av tungpustethet og demografiske forhold, kliniske observasjoner og målte parameter relatert til respirasjon. Data samles inn vha. klinisk undersøkelse, observasjon og spørreskjema. Studien skal omfatte minimum 119 pasienter under intensivbehandling som skal avvennes fra respirator. Det skal innhentes samtykke fra samtlige deltakere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1230 Prosjektstart: 24.09.2012 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Selnes Haugdahl
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er del av et Phd-prosjekt som finansieres av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) med lønnsmidler tilsvarende 100% stilling i tre år og driftsmidler via Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) i perioden 2012-2016. Kandidaten søker opptak ved Universitetet i Tromsø.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 119

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogram, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Nivå: Ph.D
Sluttmelding/publikasjon: sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
25.10.2013 REK midt
25.04.2018 REK midt