Forskningsprosjekt


2D versus 3D MR teknikk ved diagnostikk av pasientgruppen sarkom.

Vitenskapelig tittel:

2D versus 3D MRI technique in sarcoma diagnostics of the lower extremities:

an in vivo studyProsjektbeskrivelse:
Ny MR på Radiumhospitalet har åpnet for utvidet bruk av 3D-sekvenser, og man ønsker derfor å se på muligheten til forbedring av nåværende protokoll. Standard protokoll for sarkompasienter ved MR er per dags dato: 2D-sekvensene; Coronal T1 og STIR, axial T1 og T2 samt axial T1 med fett saturering og kontrast. Alle sekvensene er spinn ekko sekvenser. Målet er å kunne svare på om 3D-sekvenser med 3mm tykke snitt og 0,45mm x 0,45 mm pikselstørrelse kan øke den diagnostiske verdien i forhold til de aksiale 2D-sekvensene som tilhører nåværende protokoll. Sammenligningen vil omfatte både T1- og T2-vekting. Det man ønsker med denne studien er å undersøke i hvilken grad 2D- og 3D-sekvenser detekterer små lesjoner i vev og om dette kan ha noe å si for den diagnostiske verdien. Målet er å kunne gi radiologene økt trygghet til at bildene de gransker gir tilstrekkelig informasjon, og at den diagnostiske verdien ikke er forringet med økt bruk av 3D sekvenser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/954 Prosjektstart: 21.05.2012 Prosjektslutt: 01.04.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ingeborg Taksdal
Forskningsansvarlig(e):  OUS ARN Radiumhospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er inkludert i den dagelige driften ved OUS, ARN, Radiumhospitalet. Hvis spørsmål kontakt Anne Bjørnstad (N4 leder).Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 30

Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst