Forskningsprosjekt


Transkorneal elektrostimulasjon for behandling av retinitis pigmentos

Vitenskapelig tittel:

Transcorneal electrical stimulation for the treatment of retinitis pigmentosa - a multicenter safety study of the Okustim SystemProsjektbeskrivelse:
Retinitis pigmentosa er en progresseiv degenerativ arvelig sykdom som frem til nå ikke har vært mulig å behandle. Den er den hyppigste årsak til blindhet hos unge voksne. Det er påvist celle preserverende effekt av transkorneal elektrisk stimulasjon på degenerative retinale ganglion celler hos rotter. Videre evidens kom fra studier der mikrochips ble lagt under netthinnen for at forsøke å skape en kunstig netthinne. Den direkte elektriske stimulasjonen forårsaket funksjonell forbedring i netthinnen. På bakgrunn av disse studier ble det utført en pilot studie med 24 pasienter med retinitis pigmentosa. Etter kun 6 behandlinger med EST ble der funnet en signifikant forbedring av synsfelt og funksjon av netthinnens celler (Schatz et al. 2011). For at bekrefte sikkerhets funn i pilot studien vil denne studie undersøke og behandle en større gruppe pasienter i en lengre periode. Studien er et internasjonalt multisenter studie. 100 pasienter blir inkludert med kompetitiv inkludering.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/956 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ragnheidur Bragadottir
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges blindeforbund støtter studienForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Stipendiat
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst