Forskningsprosjekt


Opplevelse og håndtering av følgetilstander av bensarkom

Vitenskapelig tittel:

Hvordan opplever og håndterer kreftpasienter med bensarkom følgetilstander av sykdommmen og behandlingen? En kvalitativ studie av paktiske, sosiale og kulturelle utfordringer hos pasienter som er behandlet for bensarkomProsjektbeskrivelse:
Forskning omkring senskader av sarkomer er begrenset. Formålet med prosjektet er å studere hvordan personer behandlet for bensarkom i hofte-/bekkenregionen/bena opplever og håndterer følgetilstander av sykdommen og behandlingen. Prosjektet tar utgangspunkt i subjektive opplevelser og erfaringer, og søker å belyse praktiske, kroppslige, sosiale og kulturelle utfordringer etter endt kreftbehandling. Studien er en del av et doktorgradsprosjekt ved Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo. Det skal inkluderes 40 pasienter i alderen 18-50 år, som er fulgt opp ved onkologisk- eller ortopedisk kirurgisk poliklinikk i minst tre år siden primærdiagnosen uten tilbakefall. Rekruttering av intervjupersoner vil skje ved hjelp av helsepersonell. Det vil være den legen som følger pasienten på poliklinikken som kontakter dem med en forespørsel om deltakelse. Forskningsdeltagerne skal dybdeintervjues om sine opplevelser, erfaringer, tanker og følelser rundt det å ha kreft og leve med følgetilstander av sykdommen og behandlingen. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/918 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 15.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsten Sundby Hall
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus HF Radiumhospitalet, onkologisk avdeling, kreft-, kirurgi- og transplantasjonsavdeling, overlege Kirsten Sundby Hall.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst
27.11.2013 REK sør-øst