Forskningsprosjekt


Regionale forskjeller i kreftoverlevelse

Vitenskapelig tittel:

Regional Variations in Cancer Survival; National and International Perspective

 Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å analysere kreftoverlevelse etter bosted ved diagnosetidspunkt (fylke) og etter behandlingssted (helseforetak) for utvalgte kreftformer. Ulike prognostiske faktorer skal studeres. Antall forskningsdeltakere i Norge er 643.000, alle som er registrert i Kreftregisteret siden 1979. I tillegg kommer 55.520 deltakere fra utlandet. Studien er en ren registerstudie med innhenting av informasjon fra flere registre; fra to forskriftsregulerte sentrale helseregistre Kreftregisteret og Norsk pasientregister samt fra Statistisk sentralbyrå og Folkeregisteret. Data fra Folkeregisteret sendes via SSB. Fødselsnummer og prosjektløpenummer sendes fra Kreftregisteret til NPR og SSB. Disse kobler på omsøkte data og sender tilbake til Kreftregisteret for kobling med kreftdata. Direkte personidentifiserende kjennetegn slettes så før datafil utleveres til forskergruppen. Koblingsnøkkelen oppbevares av Datautleveringsenheten ved Kreftregisteret. Det søkes om godkjenning for ikke å innhente samtykke. Den internasjonale delen er datainnsamlingen er foretatt av International Agency for Research on Cancer (IARC) og data skal foreligge i anonymisert form.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/988 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bjørn Møller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipendiatmidler fra Kreftforeningen første phd til prosjektet "Regional Variations in Cancer Survival; National and International Perspectives".Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 643000
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 55520

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd-programmet, med.fak, UiO, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst
11.04.2013 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst