Forskningsprosjekt


Nordisk prospektivt studie på nevroendokrine carcinom i gastrointestinal traktus

Vitenskapelig tittel:

 

The NORDIC NEC prospective registry. Prospective registration of patients with neuroendocrine carcinoma from the gastrointestinal tract.Prosjektbeskrivelse:
Nevroendokrint karsinom er en sjelden form for kreftsykdom som oftest opptrer i magetarmkanalen. Det er svært begrenset kunnskap om denne sykdom, og det finnes ingen spesifikk kode for sykdommen i Kreftregisteret. I et nordisk samarbeidsprosjekt ønsker prosjektgruppen derfor å registrere opplysninger rundt sykdommen og behandlingen for å bedre kunnskapen om dette. Det er planlagt at i alt 400 pasienter skal inkluderes i studien over en periode på 4 år. Prosjektgruppen vil se på hva som karakteriserer denne sjeldne sykdommen. Det kan få betydning for hvilke undersøkelser man velger å gjøre i fremtiden, og hvordan diagnosen bør stilles. Studien vil se på hvilke faktorer som tilsier god prognose og god effekt av behandling og sammenlikne de ulike varianter av behandling som brukes for å finne best mulig anbefalt behandling. Prosjektgruppen har nettopp fullført et retrospektivt nordisk studie på denne pasientgruppen som danner grunnlaget for denne prospektive studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/940 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Halfdan Sørbye
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Materiale fra biobank:
Prospektivt nevroendocrint carcinom
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK vest
08.09.2016 REK vest
28.11.2018 REK vest
28.11.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest