Forskningsprosjekt


Effekt av forebyggende trening på skuldersmerter blant junior jentespillere i håndball

Prosjektbeskrivelse:
Effekt av forebyggende trening på skadeforekomst etterspørres i internasjonal forskning. Tidligere studier viser stor forekomst av skulderskader blant yngre jentespillere i håndball. Denne studien skal undersøke effekten av forebyggende trening av skuldersmerter/plager blant håndballspillere gjennom en hel sesong. Studien innebærer at 60 jenter (tre håndballag) inkluderes til intervensjonsgruppen, og 60 jenter til kontrollgruppen. Data innhentes vha. spørreskjema som fylles ut før og etter sesongen. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1027 Prosjektstart: 03.09.2012 Prosjektslutt: 06.05.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Håvard Østerås
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Sør-Trøndelag
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 120

Sluttmelding/publikasjon: Effekt av forebyggende trening på skuldersmerter blant junior jentespillere i håndball
Behandlet i REK
DatoREK
15.06.2012 REK midt
28.09.2012 REK midt
20.09.2013 REK midt