Forskningsprosjekt


XANTUS - En undersøkelse som skal vurdere om rivaroxaban kan forhindre dannelse av blodpropp og hjerneslag hos pasienter som har ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: en ikke-intervensjonsstudie

Vitenskapelig tittel:

XANTUS - Xarelto® on prevention of stroke and noncentral nervous system systemic embolism in patients with nonvalvular atrial fibrillation: A noninterventional studyProsjektbeskrivelse:
Atrieflimmer er den vanligste typen av hjerterytmeforstyrrelser, og er en risikofaktor for å utvikle blodpropp, med videre komplikasjoner. Det finnes flere godkjente behandlinger for å forebygge hjerneslag og blodpropp hos pasienter med atrieflimmer. Legemidlet Xarelto (rivaroxaban) benyttes rutinemessig som forebyggende behandling. Hensikten med denne studien er å undersøke effekt og sikkerhet når legemidlet anvendes i normal rutinebehandling, for dermed å øke kunnskapen rundt legemidlets effekt og bivirkningsmønster. Studien er en internasjonal multisenterstudie som skal inkludere 100 deltakere fordelt på 5 sentre i Norge. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1026 Prosjektstart: 01.07.2012 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dan Atar
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Bayer HealthCare AG, D-51368 Leverkusen i Tyskland og sykehuset vil få dekket alle ekstra kostnader det har i forbindelse med studien.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
15.06.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
23.08.2013 REK midt
22.04.2016 REK midt
22.04.2016 REK midt