Forskningsprosjekt


Asylsøkere og helsetjenester i Norge

Vitenskapelig tittel:

 

Asylum seekers' perceptions of barriers in accessing and using Norwegian health services.Prosjektbeskrivelse:
Helsen til asylsøkere er påvirket av faktorer og hendelser før, under og etter migrasjon til Norge. De utgjør en sårbar gruppe individer, og deres helsetilstand er ofte dårligere enn i den generelle befolkningen. For å sikre et godt helsetilbud til asylsøkere er man avhengig av kulturell sensitivitet, hensiktsmessig bruk av helsetjenesten samt god tilgjengelighet. Formålet med denne studien er å avdekke barrierer asylsøkere møter i kontakten med det norske helsevesenet. I studien skal 10 irakiske asysøkere intervjues etter samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1223 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.07.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Marit By Rise
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studentoppgave. Finansieres av det medisinske fakultet, NTNU.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Hovedoppgave
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon - Asylsøkere og helsetjenester i Norge
Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
27.11.2015 REK midt