Forskningsprosjekt


Hvordan fremme helse i nærmiljø?

Vitenskapelig tittel:

How to promote health in neighborhoods?Prosjektbeskrivelse:
Det overordnede målet for prosjektet er å identifisere helsefremmende faktorer i nærmiljø, og formulere strategier på hvordan nærmiljø kan bli mer helsefremmende gjennom fysiske og strukturelle/organisatoriske tilpasninger. Studien består av en kvantitativ del og en kvalitativ del. I den kvantitative delen, skal data innhentes vha. spørreskjemadata fra HUNT og Befolkningsundersøkelsen i Malvik (BiM). Denne søknaden gjelder den kvalitative delen som består av fokusgruppeintervju av 50 deltakere. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1222 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 30.03.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ruca Maass
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Høgskolen i Sør-Trøndelag, gjennom et individuell Phd- stipendiatForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: phd
Del av forskningsprogram:

Befolkningsundersøkelse i Malvik kommune, utført av Senter for helsefremmende forskning (NTNU/HiST)


Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt