Forskningsprosjekt


Liverpool Care Pathway på sykehjem - en studie av medikamentbruk ved livets slutt

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien har som formål å kartlegge og sammenligne legemiddelbehandlingen som gis i livets siste 2 uker til pasienter med og uten tiltaksplanen "Liverpool Care Pathway" (LCP). Denne tiltaksplanen anerkjenner at døden er nært forestående, og har blitt implementert i mange institusjoner for å kvalitetssikre omsorgen for døende og deres pårørende. Om lag 40% av Norges befolkning dør på sykehjem; omsorg ved livets slutt er en sentral oppgave for sykehjemmene. Legemiddelbruk i sykehjem er omfattende, men det er gjort lite forskning på medisineringen hos døende pasienter. Studien inkluderer 350 personer, avdøde fra tre store sykehjem i Bergen i perioden 1.1.2008-31.12.2012.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/929 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Sabine Ruths
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den norske legeforeningen (allmennpraktikerstipend)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 350

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført med endring
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK vest
07.03.2018 REK vest