Forskningsprosjekt


Studie for å undersøke nytten av strålebehandling etter behandling med og cellegift og rituximab hos pasienter med primært mediastinalt B-celle lymfom (IELSG-37)

Vitenskapelig tittel:

A randomized, open-label, multicentre, two-arm phase III comparative study assessing the role of involved mediastinal radiotherapy after Rituximab containing chemotherapy regimens to patients with newly diagnosed Primary Mediastinal Large B-cell LymphomaProsjektbeskrivelse:
Ved primært mediastinalt B-celle lymfom behandles vanligvis med cellegift (CHOP eller CHOEP og antistoffet rituximab). Etter kurene ses ofte rester av svulstvev på CT undersøkelser der lymfekreften satt i brystkassen. Det er ofte vanskelig å si om dette bare er arrvev eller gjenværende levende kreftceller. Man gir derfor strålebehandling mot brystet til de fleste pasientene. Slik strålebehandling er forbundet med risiko for senskader (spesielt ny kreft eller hjertesykdom) og det er viktig å vite ut om dette er nødvendig. PET-CT måler sukkeropptak i vev og skiller sannsynligvis bedre enn andre metoder inaktivt arrvev fra levende kreftceller. I studien tas PET-CT før og etter vanlig cellegiftbehandling. Om PET-CT ikke viser tegn til aktivt vev etter behandling, vil man randomisere mellom strålebehandling eller ingen videre behandling. Slik vil man for disse pasientene avgjøre om strålebehandling er nødvendig. Pasienter med positivt opptak i PET-CT etter kurer får vanlig strålebehandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/968 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.08.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alexander Fosså
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen egen finansiering. Involverte personer lønnes av avdeling for kreftbehandling/lymfoseksjonens forskningsmidler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst
19.01.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst