Forskningsprosjekt


Jeg er ikke den samme

Vitenskapelig tittel:

”Jeg er ikke den samme”

- å fjerne eller rekonstruere bryst

i en kulturell og psykososial sammenhengProsjektbeskrivelse:
Brystkreft er den hyppigste kreftsykdom blant kvinner i den vestlige verden. I 2011 var forekomsten av brystkreft nær 40 000. Over 50% av pasientene mastektomeres, dvs kirurgisk fjerning av bryst, og denne trenden er økende. Brystenes mening for den enkelte kvinne er sammensatt og individuell, men er også plassert i en viktig kulturell kontekst. Studien vil se på forskjeller på to metoder, direkte rekonstruksjon, ved at en protese legges inn i samme inngrep hvor brystvevet fjernes, og der direkte rekonstruksjon ikke er mulig. Studien inkluderer 40 kvinner, 20 fra Norge og 20 fra Texas, USA. Studien har som formål å gi dypere innsikt i kvinners opplevelser, ved å studere tanker, følelser og betraktninger. Studien vil også vurdere ekspressiv skriving som terapeutisk verktøy.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/926 Prosjektstart: 01.01.2013 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kirsten Lode
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studieoppholdet for Kirsten Lode i Houston er allerede finansiert av Helse Stavanger.

Vi har søkt Kreftforeningen og Helse og Rehabilitering (ekstramidler) til en 3-årig post doc for Brigitta Haga Gripsrud.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK vest