Forskningsprosjekt


Histologisk studie av replanterte tenner

Vitenskapelig tittel:

A histomorphometric, immunohistochemical and radiographic study of replanted human premolarsProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å studere nyere histokjemiske metoder på ekstraherte tenner. Materialet man vil anvende ble samlet inn i tidsrommet 1973-1975. Alle tenner ble den gang dekalsinert, støpt i parafin og snittet. Ca 400 snitt ble farget med hematoksilin & eosin og brukt av Breivik i hans forskning som er publisert i 4 artikler mellom 1977-1990. Resten av snittene (ca 500) er ufargede og det er disse snittene som er av interesse for dette prosjektet. Informanter har vært 23 pasienter ved Avdeling for kjeveortopedi, Det odontologiske fakultet, UIO. Undersøkelsen er knyttet utelukkende til histologiske snitt og røntgen bilder. Snittene og røntgen bildene er påført informasjon om tann (hvilken premolar) og antall uker etter replantasjon, men har ingen navn, alder eller kjønn. Det finnes ingen register, database eller liste over deltakere i prosjektet og eneste informasjon om antall deltakere, alder og kjønn kan hentes fra de publiserte artiklene. Det skal ikke hentes tilleggsdata om pasientene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/975 Prosjektstart: 18.06.2012 Prosjektslutt: 30.06.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Vaska Vandevska-Radunovic
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres hovedsakelig fra egne midler dvs forskningsannuum.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 23

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialistutdanning i kjeveortopedi, Nivå: Spesialistoppgave
Materiale fra biobank:
replanterte tenner
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst