Forskningsprosjekt


DINCH

Vitenskapelig tittel:

IN VIVO SURVIVAL AND RECOVERY EVALUATION OF ERYTHROCYTES STORED IN A NEW FTALATE FREE (DINCH-PVC) BLOOD CONTAINER - A COMPARATIVE STUDYProsjektbeskrivelse:
Det er utviklet en ny type plastsammensetning uten ftalater i blodposer som skal benyttes ved lagring av blodprodukter ved Blodbanken på Haukeland sykehus. I dette prosjektet ønsker en å undersøke om den nye plastsammensetningen påvirker levetiden for røde blodceller etter seks ukers lagring. Friske blodgiver blir forespurt om å delta i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/923 Prosjektstart: 01.10.2012 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsstudien finansieres i sitt hele av ekstern oppdragsgiver; MacoPharma, Frankrike. Dette gjelder både material- og personellkostnader.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK vest