Forskningsprosjekt


MEDIC I

Vitenskapelig tittel:

In vivo Recovery and Survival of 7-day-stored Mirasol-treated Radiolabeled Platelets in Healthy Volunteers.Prosjektbeskrivelse:
Mirasol er en ny metode for patogeninaktivering av blodplatekonsentrater, en prosess som uskadeliggjør virus og bakterier og som blant annet benytter UV-lys. Formålet med dette prosjektet er å undersøke blodplaters overlevelse etter å ha gjennomgått patogeninaktivering og 7 dagers lagring ved blodbanken, Haukeland universitetssykehus. Mirasol-behandlede blodplatekonsentrater vil etter syv døgn radiomerkes og tilbakeføres til blodgiver. Blodplateoverlevelse skal så følges. Friske blodgivere vil bli forespurt om å delta i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/921 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.10.2012

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsstudien finansieres i sitt hele av ekstern oppdragsgiver; CaridianBCT Biotechnologies, LLC. Dette gjelder både material- og personellkostnader.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 16

Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK vest