Forskningsprosjekt


Psykiaterbesøk til kommunale boliger innen psykisk helse

Vitenskapelig tittel:

Fører slik samhandling til reduksjon av antall innleggelser ved psykiatrisk akuttavdeling?Prosjektbeskrivelse:
Beskrive resultatet av månedlig samhandling mellom personalet i en døgnbemannet boenhet for 15 beboere med alvorlige psykiske lidelser og psykiater fra spesialisthelsetjenesten. Møtene med psykiater er en gang i måneden av 1,5 timers varighet. Disse inneholder veiledning av personalet under gjennomgang av beboerne, vurdering av pågående behandling og eventuell rådgivning til personalet og fastlege gjennom kopi av journalnotater gjort etter besøket. 1-3 samtaler med beboerne gjøres etter behov hver gang. Vi vil se på eventuelle endringer i antall innleggelser og liggedøgn.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1202 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 01.06.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Olav M. Linaker
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Arbeidsgiver, Helse Møre og Romsdal finansierer gjennom forskningsmidler og arbeidsgiver gjennom eget budsjett.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2012 REK nord
25.10.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord