Forskningsprosjekt


”Medisinsk samtrening” i luftambulansetjenesten på oppdrag med høy vanskelighetsgrad

Vitenskapelig tittel:

”Medisinsk samtrening” i luftambulansetjenesten på oppdrag med høy vanskelighetsgradProsjektbeskrivelse:
Luftambulansetjenesten skal være i front flyoperativt, redningsteknisk og medisinsk. Dette forutsetter medisinsk samtrening, og ved helikoperbasen på Lørenskog skal det innføres systematisk samtrening på kritiske medisinske prosedyrer. Formålet med prosjektet er å forbedre og vedlikeholde de mest krevende praktiske oppgavene som blir utført av crewet i kritiske medisinske situasjoner. Blant annet søker prosjektet svar på deltagerens holdninger til samtrening og simulering, og hvilket utbytte de har av det. Det skal inkluderes 40 klinisk operasjonelle leger ved helikopterbasen. Data om holdninger til simulering og opplevd utbytte av simulering registreres på feedbackskjema for den enkelte deltager. Samtykke innhentes for alle data.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/777 Prosjektstart: 01.01.2012 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Per Bredmose
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Simulationsudstyr er delfinancieret af Stiftelsen Norsk Luftambulanse.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst