Forskningsprosjekt


Intruduktion af præformeret filtrationskammer i øye med glaukom

Vitenskapelig tittel:

Intruduction of preformed filtration chamber in chronical glaucomaProsjektbeskrivelse:
Prosjektet har som formål å prøve ut en ny kirurgisk metode for fremskreden glaukom (grønn stær), for å bringe trykket i øyet ned til det normale. Den kirurgiske prosedyren går ut på å ta et lite blodkar, en venole, fra pasientens arm eller ben, som så sutureres fast i kanten av øyet under slimhinnelaget. Venen vil så drenere intraokulærvæsken. Utvalget består av glaukom pasienter, med fremskreden glaukom som ikke lar seg behandle medikamentelt. Man ønsker 40 mennesker i kontrollgruppen og 40 mennesker som skal gjennomgå den nye operasjonen i løpet av en 3 års periode. Man planlegger en kort oppfølgingskartlegging 2 år postoperativt, med et kvalitativt spørreskjema om forløp, smerter, svie og livskvalitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/860 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.02.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tor Elsås
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Øyeafdelingen Sykehus-InnlandetForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: oftalmologi, fremskreden glaukom, Nivå: PH-d
Behandlet i REK
DatoREK
25.05.2012 REK midt
24.08.2012 REK midt