Generell forskningsbiobank


Systemiske autoimmune sykdommer og infeksjoner

Prosjektbeskrivelse:

Vi ønsker å undersøke hvilken innvirkning tidligere gjennomgåtte/latente infeksjoner har ved kroniske systemiske autoimmune sykdommer. Vi vil studere om ulike infeksjoner utløser slike sykdommer og/eller om reaktivering av ulike latente mikroorganismer resulterer i oppblussing av autoimmune sykdommer.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/765 Startdato for innsamling av materiale: 01.10.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Gro Østli Eilertsen
Forskningsansvarlig(e):  UNN/UiT
Finansieringskilder: Helsefak UiT/revmatologisk avd. UNN


Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2012 REK nord