Forskningsprosjekt


Endringer i fettforbrenning etter måltid og insulinvirkninger ved vektreduksjon med LCHF- eller standardkosthold

Vitenskapelig tittel:

Improvements of postprandial hypertriglyceridemia, insulin sensitivity, leptin sensitivity after weight reduction with a low-carb vs. low-fat diet in patients with severe obesityProsjektbeskrivelse:
Vi har nylig startet en studie der sykelig overvektige uten alvorlige senkomplikasjoner undersøkes for forlenget postprandial hypertriglyceridemi og insulinresistens (tidlige tegn på metabolsk syndrom). Det skal videre undersøkes om ett års vektreduksjon ved livsstilsendring gir bedring i disse endepunktene. I den nye studien vil vi i tillegg se på kostholdets påvirkning på de samme endepunktene, med fokus på karbohydrater. Formål: Påvise forskjell i vektreduksjon og bedring av TGmetabolisme og insulinresistens hos pasienter på lavkarbokosthold i forhold til pasienter som følger nasjonale kostråd, der hypotesen er at redusert karbohydratbelastning og insulinbehov fører til bedring i metabolske forstyrrelser som ses ved sykelig overvekt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1201 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 01.08.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jon Florholmen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskerlinjen medisin, UiTForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 40

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Forskerlinja medisin, Nivå: Forskerlinjeoppgave
Materiale fra biobank:
Gastroenterologisk forskningsbiobank, Universitetet i Tromsø. Metabolsk syndrom hos fedmepasienter
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2012 REK nord