Forskningsprosjekt


Validitet av demensmarkører i spinalvæsken for Alzheimers sykdom

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å validere undersøkelsen av demensmarkører i spinalvæske, som utføres som ledd i utredningen for en evt. demenstilstand. Resultatet av demensmarkører vil valideres mot kliniske diagnoser. Det skal gjennomføres en ROC Receiver Operating Charactteristic)analyse med angivelse av sensitivitet og spesifitet av metoden. Pasientopplysninger og materiale skal hentes ut fra godkjent og samtykkebasert kvalitets- og forskningsregister og generell forskningsbiobank ”Register for hukommelsesklinikker”. Både helseregister og forskningsbiobank bygger på bredt samtykke fra pasientene til bruk for fremtidig forskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/841 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Engedal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 200

Materiale fra biobank:
Register for Hukommelsesklinikker
Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst
26.03.2014 REK sør-øst