Forskningsprosjekt


Postoperativ svimmelhet etter innleggelse av cochleaimplantat Del 2

Vitenskapelig tittel:

Postsurgical vertigo after cochlear implantationProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å øke faktamengden og fremme forståelsen av de mekanismer som ligger bak svimmelhetssymtomene hos pasienter som blir operert med cochleaimplantat. Implantasjon av Cochlea implantat (CI) er en kirurgisk metode for døve eller sterkt hørselshemmede der man implanterer en elektrode i sneglehuset (cochlea) som er koplet til en ekstern lydsensor. Ved flere store sentre som opererer CI har man erfart at noen av pasientene rammes av postoperativ svimmelhet. Denne kan forekomme i varierende styrke og varighet. Prosjektets formål er å identifisere pasienter som får svimmelhet som en følge av et slikt inngrep, samt å undersøke mulige årsaker og mekanismer som ligger til grunn for dette. I tillegg til standard utredning som aktuelle pasienter må gjennomføre, vil man i studien benytte en rekke objektive tester for å undersøke dette. I tillegg vil studiepasientene bli spurt om å svare på et spørreskjema om svimmelhet og livskvalitet; Dizziness Inventory Handicap (DHI). Man vil også registrere kliniske parametre som hørselstest, computer tomografi (CT) kontroller av det indre øret og en rekke andre behandlingsrelaterte kliniske data. Det skal inkluderes 60 personer i studien. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1413 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Karl Fredrik Nordfalk
Forskningsansvarlig(e):  Medisinsk fakultet, UiO
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Jeg planlegger å forske i min kliniske stilling ved den egne avdelingen. Vi vil også søke midler fra Helse & Rehab fonden for å dekke utgifter relaterte til prøvetakingen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Del i doktorgrad, Karl Nordfalk, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
12.09.2012 REK sør-øst