Forskningsprosjekt


Uhensiktsmessig forskrivning til eldre

Prosjektbeskrivelse:
Eldre pasienter bruker mange legemidler og i tillegg er eldre mer følsomme for bivirkninger. Det finnes vurderingsverktøy for hensiktsmessig forskrivning til eldre, som er tilpasset norske terapiretningslinjer. Hensikten med denne studien er å se på omfang av uhensiktsmessig forskrivning samt andre legemiddelrelaterte problemer hos eldre pasienter som innlegges i sykehus, og hvilke tiltak som iverksettes i forbindelse med denne forskrivningen under sykehusoppholdet etter innspill fra farmasøyt. I hvilken grad ulike forskrivningsverktøy identifiserer uhensiktsmessig legemiddelforskrivning og i hvilken grad de identifiserte problemstillingene interveneres på, skal også ses på. Farmasøyt vil foreta en legemiddelgjennomgang for å identifisere uhensiktsmessige legemidler og andre legemiddelrelaterte problemer. Til dette benyttes verktøyene NorGeP, STOPP og START, samt liste over antikolinerg skår. Problemstillinger som identifiseres og mulige tiltak vil bli tatt opp med lege i avdeling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/822 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 15.02.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hege Salvesen Blix
Forskningsansvarlig(e):  Sykehusapotekene HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Masterstudenten støttes av egen arbeidsgiver og frikjøpes for annet arbeid under innsamlingsperiodenForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Klinisk farmasi, Nivå: Videreutdanning
Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst