Forskningsprosjekt


Uhensiktsmessig forskrivning av legemidler til eldre

Vitenskapelig tittel:

Uhensiktsmessig forskrivning av legemidler til eldre.

Kartlegging av omfang av uhensiktsmessige legemidler til eldre pasienter innlagt i sykehus og implementering av tiltak.Prosjektbeskrivelse:
Eldre pasienter bruker mange legemidler og er i tillegg mer følsomme for bivirkninger. Det er ikke nødvendigvis antall legemidler som er uheldig, men hvilke typer, samt dose, som kan gi bivirkninger. Hensikten med denne studien er å se på omfang av uhensiktsmessig forskrivning samt andre legemiddelrelaterte problemer hos eldre pasienter som innlegges i sykehus, og hvilke tiltak som iverksettes i forbindelse med denne forskrivningen etter innspill fra farmasøyt. Videre vil det ses på i hvilken grad innspill fra farmasøyt tas til følge og iverksettes under sykehusoppholdet eller om det eventuelt gis beskjed videre til fastlege/sykehjemslege om oppfølging som kan vurderes når pasient skrives ut fra sykehuset. I hvilken grad ulike forskrivningsverktøy identifiserer uhensiktsmessig legemiddelforskrivning og i hvilken grad deidentifiserte problemstillingene interveneres på, skal også ses på.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/826 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hege Salvesen Blix
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF Lillehammer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Mastergradsstudenten i prosjektet, Kristin Englund, støttes av sin arbeidsgiver Sykehusapotekene HF med frikjøp fra andre arbeidsoppgaver i datainnsamlingsperioden. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 75

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Masterstudium i klinisk farmasi, Nivå: Universitet
Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst