Forskningsprosjekt


Slektskapsanalyse av norske harepestbakterier

Vitenskapelig tittel:

Outbreak investigation of tularemia in Norway. Phylogeography and whole genome sequence epidemiology of Francisella tularensis subspecies holarcticaProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å kartlegge bakterieisolater fra 18 pasienter som fikk påvist Francisella tularensis-bakterier med genomsekvensering og sammenligne bakterier fra ulike deler av landet, og med allerede sekvenserte bakterier fra andre deler av verden for å forstå hvordan bakterien har utviklet seg og spres. Man ønsker også å se på om det er noen sammenheng mellom ulike varianter av bakterien og hvilke varianter av harepestsykdom pasientene hadde. Videre ønsker man å sammenholde den genetiske informasjonen med følgende kliniske data fra pasientene: type prøvemateriale, klassifikasjon av type sykdom, fylke pasienten bor, mistenkt smittested dersom forskjellig fra bostedsfylke, mistenkt smittemåte, og tid på året prøven ble tatt. Det søkes om fritak fra å innhente samtykke på grunn av at frafall vil svekke studiens kvalitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/867 Prosjektstart: 11.06.2012 Prosjektslutt: 12.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Egil Afset
Forskningsansvarlig(e):  NTNU
St Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utgifter dekkes av involverte institusjoner, for Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St Olavs Hospital innebærer dette kun kostnader til dyrkning og forsendelse av bakteriestammene. Utgifter til genomsekvensering dekkes av Swedish Defence Research Agency, Sverige.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 18
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 0

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
25.05.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
05.05.2017 REK midt