Forskningsprosjekt


Oppnår pasienter som er operert for degenerative rygglidelser gjennom prosjektet-Raskere Tilbake-(RT) større grad av arbeidstilknytning?

Vitenskapelig tittel:

Alt tittel: Arbeidstilknytning hos ryggopererte pasienter som behandles gjennom prosjektet Raskere Tilbake.

Har pasienter som er operert for degenerative rygglidelser gjennom prosjektet "Raskere Tilbake" (RT) større grad av arbeidstilnytning sammenliknet med pasienter som ikke er omfattet av RT?Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke "Raskere Tilbake" som virkemiddel for å øke arbeidstilknytning hos ryggopererte pasienter. "Raskere Tilbake" (RT) ble innført i 2007, og den årlige bevilgningen ligger i overkant av 700 millioner. Det er av samfunnsøkonomisk interesse å evaluere om slike kostbare statlige prosjekter virker etter hensikten. Denne studien evaluerer RT som virkemiddel for å få pasienter som opereres på grunn av degenerative rygglidelser raskere tilbake i jobb. Ryggopererte blir sammenliknet med en matchet gruppe pasienter som er operert, men som ikke er omfattet av RT-ordningen i en "case control studie". Data fra Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) sammenstilles med opplysninger om arbeidstilknytning fra NAV.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/763 Prosjektstart: 21.05.2012 Prosjektslutt: 31.05.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Lena Ringstad Olsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dekkes gjennom vanlig driftsbudsjett ved UNN og SKDE.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 240

Behandlet i REK
DatoREK
24.05.2012 REK nord