Forskningsprosjekt


Reversering av nye antikoagulantia

Prosjektbeskrivelse:
Nye blodfortynnende medisiner er nylig blitt godkjent til behandling av blodpropp eller til forebygging av blodpropp ved hjerteflimmer på samme måte som den blodfortynnende medisinen Marevan. Fordelen med de nye midlene er at de gir like bra effekt og er like sikre som Marevan samtidig som pasientene ikke trenger å ta blodprøver for å justere dosen slik en må ved bruk av Marevan. Den største og viktigste ulempen ved de nye medisinene er imidlertid mangelfull kunnskap om medisiner som kan motvirke eller stoppe effekten av dem dersom en alvorlig blødning oppstår eller ved ulykke, overdosering eller ved behov for akutte operasjoner. Per i dag fins det flere medisiner som potensielt kan brukes i slike situasjoner, men kunnskap om den mest effektive og om korrekt dosering mangler. En ønsker nå å studere medikamentene som potensielt kan redusere eller oppheve den blodfortynnende effekten. Det søkes om opprettelse av en prosjektspesifikk forskningsbiobank hvor Pål Andre Holme er oppført som ansvarlig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/961 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Pål Andre Holme
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om midler til prosjektet. Utover dette vil forskningsmidler tildelt avd for blodsykdommer, OUS bli benyttet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Reversering av nye antikoagulantia.
Behandlet i REK
DatoREK
13.06.2012 REK sør-øst
20.08.2014 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst