Forskningsprosjekt


Mestringsfokusert oppfølging av unge som har mottatt behandling for selvskading

Vitenskapelig tittel:

Dialectical Behavioural Therapy Graduate Group: Skills group as aftercare for young patients with selfharming behaviour. A pilot study.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil utvikle og utprøve et mestringsfokusert og delvis brukerstyrt tilbud overfor 15 personer (12- 25 år) som har fullført Dialektisk Atferdsterapi (DBT), og som er i behov av oppfølging for selvskadeproblematikk. Det skal i studien anvendes et bredt utvalg av spørreskjemaer samt flere intervjuer med deltakerne. Deltakelse bygger på informert samtykke.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/960 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.08.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Mehlum
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet finansierer prosjektmedarbeider ved UIO med 50% stilling i 2012 for det faglige utviklingsarbeidet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15
Antall forskningsdeltakere (utlandet): 5

Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst