Forskningsprosjekt


Legemiddelgjennomgang hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Prosjektbeskrivelse:
Legemiddelrelaterte problemer forekommer hos en stor andel av pasienter innlagt på sykehus. En pasientgruppe som er utfordrende å behandle og som antas å være ekstra utsatt for legemiddelrelaterte problemer er pasienter med redusert nyrefunksjon. De behandles ofte med flere type legemidler samtidig og disse kan i verste fall bidra til å forverre nyrefunksjonen eller trigge nyresvikt. Formålet med prosjektet er å undersøke i hvilken grad farmasøyten ved hjelp av legemiddelgjennomganger, kan bidra til å avdekke uhensiktsmessig legemiddelbruk hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Dette skal gjøres ved at medikamentkurvene til pasienter med redusert nyrefunksjon systematisk gjennomgås med tanke på potensielle legemiddelrelaterte problem der pasientens nyrefunksjon er av betydning. De avdekkede legemiddelrelaterte problemene og eventuelle forbedringstiltak skal tas opp med behandlende lege på previsitt. Det skal ut i fra dette kartlegges i hvilken grad legene følger opp disse rådene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/976 Prosjektstart: 13.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hilde Holm
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet utføres av en mastergradsstudent som ikke vil motta finansielle midler.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i farmasi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
14.06.2012 REK sør-øst