Forskningsprosjekt


Alvorlig deprimerte pasienter innlagt i psykiatrisk avdeling. Opplevelse av innleggelse og behandling mottatt.

Vitenskapelig tittel:

Hospitalized patients with suicidal psychotic depression. Patient`s assessment of what has made them less suicidal.Prosjektbeskrivelse:
Et utgangspunkt for denne studien er en oppfatning av at alvorlige deprimerte pasienter med psykotiske symptomer er lite forsket på. Det overordnede målet med studien er å kunne forbedre behandlingstilbudet for alvorlig deprimerte. Studien er organisert i to deler: 1.Naturalistisk prospektiv oppfølgingsstudie ved bruk av kvantitativ metode. Her skal en følge gruppen av alvorlig deprimerte pasienter gjennom sykehusoppholdet og en skal gjennomføre intervju ett år etter utskrivelse. Her ønsker en blant annet å se på evt endring i suicidalitet etter sykehusoppholdet. 2.Bruk av kvalitative intervju på noen av de inkluderte, rett før de skrives ut. Dette angår subjektiv opplevelse av sykehusopphold og behandling og om psykotiske symptomer påvirket suicidalitet. En vil inkludere 60 deltakere
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/740 Prosjektstart: 20.08.2012 Prosjektslutt: 15.04.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Olav Johannessen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Dekkes av lønnsmidler ved Psykiatrisk klinikk.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.05.2012 REK vest