Generell forskningsbiobank


nyrekreft ahus

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med den generelle forskningsbiobanken er oppbevaring av vev fra nyresvulster for fremtidig forskning på nyrekreft.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/771 Startdato for innsamling av materiale: 01.05.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: frode steinar nilsen
Forskningsansvarlig(e):  Akerhus Universitetssykehus
Finansieringskilder: ahus


Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst