Forskningsprosjekt


HJERTESJEKKEN FORSKNINGSSTUDIE: Registrering av risikofaktorer for hjerte-/karsykdom blant friske personer

Vitenskapelig tittel:

HJERTESJEKKEN FORSKNINGSSTUDIE: A register study of risk factors for atherosclerosis-related cardiovascular disease development in presumed healthy individualsProsjektbeskrivelse:
Iskemisk hjertesykdom (dvs. hjerteinfarkt, angina pectoris (hjertekrampe), og aterosklerose (åreforkalkning) er med 13% dødsårsak nr. 1 i Norge og i verden, mens hjerneslag (og andre karsykdommer i hjernen) er med 11% dødsårsak nr. 2. Samlet er derfor nærmere en av 4 døsfall forårsaket av denne type hjerte-/karsykdommer, og i 2010 døde > 3000 personer av iskemisk hjertesykdom i Norge. Volvat Medisinske Senter i Oslo har siden 2011 tilbudt en helsekontroll spesielt innrettet mot risiko for utvikling av alvorlig, ateroskleroserelatert hjerte-/kar-sykdom; Hjertesjekken. Formålet med prosjektet er å foreta deskriptiv statistisk analyse av de innsamlede data, spesielt med tanke på forekomst av de enkelte risikofaktorene, og å studere eventuelle korrelasjoner mellom de enkelte faktorene.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/801 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 01.06.2027

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Frederic Kontny
Forskningsansvarlig(e):  Volvat Medisinske Senter
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli finanisert i sin helhet av Volvat Medisinske Senter, Oslo. Det foreligger ingen prosjektspesifikk økonomisk avtale mellom forskerne og institusjonen. Forskerne vil få timebetalt etter gjeldende satser for klinisk arbeide for den tiden som anvendes i prosjektet. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1000

Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst