Forskningsprosjekt


Vevsoksygenmåling ved blodtap - betydning av smerte

Vitenskapelig tittel:

Vevsoksymetri under hypovolemi - betydning av smertestimuleringProsjektbeskrivelse:
Blodtap er en av de vanligste dødsårsakene i akuttfasen hos traumepasienter. Å vurdere graden av blodtap hos traumepasienter er imidlertid vanskelig. Blodtap fører til nedsatt sirkulasjon og oksygenleveranse til perifert vev, og det er derfor foreslått at oksygenmetning i perifert vev målt med nær-infrarød spektroskopi (NIRS) kan reflektere graden av blodtap hos traumepasienter. Oksygenleveranse til perifert vev kan imidlertid reduseres ved smertestimulering uavhengig av blodtap. Det er ikke kjent om og i hvilken grad smerte (som er hyppig forekommende hos traumepasienter) påvirker NIRS-målinger når man ønsker å vurdere grad av blodtap. Ved å kombinere modeller for blodtap og smerte på friske frivillige vil vi studere påvirkningen smerte har på målinger av vevsoksygenmetning målt med NIRS ved simulert blodtap.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/790 Prosjektstart: 01.06.2012 Prosjektslutt: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Arvid Kirkebøen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ledende prosjektmedarbeider er klinisk stipendiat ved UiO og har lønnsmidler til prosjektet derfra. Prosjekleder er professor II ved UiO og har lønns- og driftsmidler til prosjektet derfra.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført i tråd med opprinnelige søknad, protokoll og plan for gjennomføring
Behandlet i REK
DatoREK
10.05.2012 REK sør-øst