Forskningsprosjekt


Oppfølging av kolesterolscreening

Vitenskapelig tittel:

 

”Kan høyt kolesterol målt i lavterskel kolesterolkampanje føre til livsstil- og kostendringer og
mer oppmerksomhet omkring eget kolesterolnivå og risiko for hjerte- og karsykdommer?”

 Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å vurdere hvorvidt personer som måler forhøyet totalkolesterol over 7,8 mmol/L i en landsomfattende gratis kolesterolkampanje oppsøker fastlege eller mottar kostholdsveiledning som kan påvirke til medikamentbruk og/eller livsstilsendringer etter kampanjeslutt. Prosjektet er en oppfølging av et tidligere prosjekt, der det fra 7. mai til 12.mai 2012 ble gjennomført en kolesterolkampanje som tilbød gratis kolesterolmåling på alle landets Boots apotek, for å få en oversikt over totalkolesterolnivået i et ikke-representativt utvalg av befolkningen og å vurdere om en landsomfattende lavterskelkampanje gir deltagerne ny kunnskap om eget kolesterolnivå. 43 av de deltagerne som målte høyt totalkolesterol i det første prosjektet samtykket til å bli kontaktet for en oppfølgingsstudie. Det er denne studien det nå søkes om godkjenning for. Deltakerne skal svare på spørreskjemaer om hvilke følger kolesterolmålingen har fått for dem, blant annet om de har kontaktet medisinsk personell etter å ha målt totalkolesterolet sitt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1153 Prosjektstart: 13.08.2012 Prosjektslutt: 01.06.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kjetil Retterstøl
Forskningsansvarlig(e):  Universitet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kolesterolkampanjen ble finansiert av hovedkampanjeaktørene, Mills DA og Boots apotek.

Prosjektet det her søkes om, vil bli forsøkt finansiert av legatmidler til folkehelsearbeid 2012-2013, men dersom midler ikke innvilges, vil prosjektet bli finansiert av egne forskningmidler.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ernæring, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2012 REK sør-øst