Forskningsprosjekt


Kan subakromial injeksjon med ketamin endre smerteopplevelse hos pasinter med rotatorcufftendinopati?

Vitenskapelig tittel:

Does subacromial injection with glutamate receptor

(NMDAR) antagonist, ketamine, attenuate pain in

rotator cuff tendinopathy patients?Prosjektbeskrivelse:
Den vanligste årsaken til kroniske skuldersmerter er en degenerativ tilstand i seneapparatet i skulderen kalt tendinose. Ved mikroskopisk undersøkelse av vevsprøver fra tendinoseområdet i slike sener sees bl. a. innvekst av smerteførende nervefibre, nydannelse av blodårer, økt celledeling og økt programmert celledød (apoptose). Det er også påvist glutamatreseptorer som aldri er påvist utenfor CNS tidligere. Disse reseptorene er involvert i smerteoverføring i CNS, men deres betydning i perifert vev er ukjent. Et medikament godkjent for bruk i Norge, Ketamin, er en spesifikk blokkerer av glutamatreseptorene. For å kartlegge den patofysiologiske effekten av glutamatreseptorene i terndinoseområdet er det planlagt en studie hvor det blir gitt ketamin ultralydveiledet subakromialt for å blokkere reseptorene og deretter undersøke smerteresponsen hos forsøkspersonene. Dette vil bli gjort som en dobbelt-blindet randomisert cross-over studie med validerte målemetoder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1199 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.01.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Øystein B. Lian
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres ved forskningsmidler tildelt fra Helse Møre og Romsdal.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktogradsprosjekt, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2012 REK nord
23.10.2014 REK nord
26.04.2017 REK nord
08.03.2018 REK nord
19.04.2018 REK nord
23.05.2019 REK nord