Forskningsprosjekt


Kunnskapsbasert behandling av angstlidelser

Prosjektbeskrivelse:
I samarbeid med Helsedirektoratet oppretter Helse Bergen i 2013 en pilotklinikk for evidensbasert behandling av angstlidelser. Klinikken gir standardisert utredning, diagnostisering og diagnosespesifikk behandling av angstlidelser i tråd med NICE-anbefalinger og nasjonale veiledere. Dette muliggjør bench-marking i forhold til den pågående satsingen i Storbritannia (IAPT) som baserer seg på tilsvarende behandlingstilnærminger. Nasjonalt og internasjonalt er det utfordring å omsette kontrollerte behandlingsstudier til ordinær klinisk virksomhet (efficacy-forskning). Foreliggende studie vil kunne besvare dette, samt undersøke prediktorer for ulike behandlingsforløp; forhold mellom behandlerkompetanse og utfall. Det vil også være aktuelt å sammenlikne karakteristika ved pasientpopulasjonen i Norge med tilsvarende i Storbritannia.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2013/168 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 31.12.2050

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gerd Kvale
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet samfinansieres av Helse Bergen og Helsedirektoratet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Behandlet i REK
DatoREK
07.02.2013 REK sør-øst