Forskningsprosjekt


Kartlegging av genetisk årsak til familiær syk sinusknute

Vitenskapelig tittel:

Eksomsekvensering av familie med høy forekomst av sinusknutesykdomProsjektbeskrivelse:
Studien bygger på et pågående arbeid der vi ved hjelp av anamnese, klinisk undersøkelse, Holterregistrering og AKG gjør en klinisk kartlegging av en familie med kjent overhyppighet av sinusknutesvikt. Planen er å sammenligne dem med en kontrollgruppe med 60 antatte hjertefriske personer. Med det som grunnlag vil vi kunne skille ut syke familiemedlemmer. Neste trinn i studien vil være å kartlegge familiens gener for å se om vi kan identifisere mutasjoner som kan forklare de fenomener vi observerer klinisk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/1335 Prosjektstart: 01.11.2012 Prosjektslutt: 01.01.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Knut Tore Lappegård
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad om midler fra helseforetak og regionalt helseforetak forutsetter innlevert søknad til REK. Vi planlegger å søke finansiering fra Helse Nord, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset. Søknadsfrist er 1/9-12.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 32

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Familie med sinusknutesykdom
Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord