Forskningsprosjekt


Hjerte- og karsykdom

Prosjektbeskrivelse:
Årsaken til mange hjerte- og karsykdommer ukjent. Arv er av betydning for utviklingen av flere av disse sykdommene, men andre faktorer spiller også en viktig rolle. I dette prosjektet ønsker vi å integrere kunnskap om bakgrunnsfaktorer, arv, og resultater av undersøkelser i forbindelse med utredning og behandling av pasienter som innlegges eller kommer til kontroll ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Øket forståelse av sykdomsmekanismene vil gi grunnlag for bedre diagnostikk, oppfølging og behandling av pasienter med slike sykdommer Pasienter som er henvist til Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet til utredning og/eller behandling for hjerte-, eller karsykdom kan bli forespurt om å gi sitt samtykke til deltakelse i studien. Denne søknaden gjelder et felles samtykke for pasienter som legges inn eller behandles poliklinisk ved kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Målsetting med prosjektet er: 1.Etablere en biobank som skal være en felles ressurs for forskningsprosjekter som er drevet eller støttet av kardiologisk avdeling. Det biologiske materialet som samles inn i regi av kardiologisk avdeling skal således ikke knyttes eierskapsmessig til bestemte prosjekter eller enkeltpersoner. 2.Etablere en database for hensiktsmessig registrering av lagret materiale og med mulighet for at informasjon utledet av materialet skal kunne kobles til utvalgte kliniske parametre. Prosjektet erstatter ikke søknader til REK og andre instanser for spesifikke prosjekter, men danner basis for at data og biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med pasientenes primæropphold kan brukes i forskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/559 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 31.12.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Gullestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institusjonen selvForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 100000

Materiale fra biobank:
Hjerte- og karsykdom
Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst