Forskningsprosjekt


kartlegging av nordmenns holdninger og oppfatning av risiko mhp flått og flåttbårne sykdommer

Vitenskapelig tittel:

Assessment of the population’s knowledge, attitudes and practices regarding exposure to ticks and tick-borne diseases in NorwayProsjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å identifisere og evaluere atferd og oppfatninger om flåttbårne sykdommer i den norske befolkningen for å forbedre informasjonen som gis publikum fra Folkehelseinstituttet. Studien tar for seg populære forestillinger i den norske befolkningen om flått og sykdommer som kan overføres fra flått. Ved hjelp av spørreskjema til et representativt utvalg av Norges befolkning, tilfeldig utvalgte personer fra Folkeregisteret, er målet å kartlegge holdninger, atferd og risikooppfatning og å finne ut hvor befolkningen henter sin informasjon ifra. Hensikten er å evaluere dette og å bruke denne kunnskapen til å forbedre Folkehelseinstituttets materiell om dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/644 Prosjektstart: 01.05.2012 Prosjektslutt: 01.05.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Line Vold
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EgenfinansiertForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1250

Behandlet i REK
DatoREK
11.04.2012 REK sør-øst