Forskningsprosjekt


Kallositeter og bioimpedans

Vitenskapelig tittel:

Plantar callosities and the validity of body composition assessment by bio-impedance in severely obese personsProsjektbeskrivelse:
Maskiner som måler kroppsmasse (fordelingen fettmasse/fettfri masse) benyttes både klinisk og kommersielt. Obesitaspoliklinikken ved St. Olav investerte for et par år siden i en av markedets mest avanserte impedansmålerne, InBody720. Prinsipp for slike tester er å måle impedans/motstand når strøm sendes gjennom legemet. Under testen står man med elektroder under føttene og i hendene. Det er imidlertid usikkert hvor presise målinger maskinen gjør av mennesker med sykelig fedme. Et spesielt problem i denne populasjonen er mye tykk, hard hud under føttene (kallositeter). Teoretisk kan det hevdes at hard hud har dårligere ledeevne for elektrisitet. I studien skal man måle kroppsmasse to påfølgende dager, før og etter behandling hos fotterapeut, for å undersøke effekten av kallositeter på impedansmålinger. Data skal innhentes vha. klinisk undersøkelse og intervju av 20 pasienter med BMI > 35 kg/m2, henvist til Obesitaspoliklinikken for fedmebehandling, og med morderat til omfattende kallositeter under føttene. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1018 Prosjektstart: 01.08.2012 Prosjektslutt: 01.03.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bård Kulseng
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kostnader (fotterapi, kost) dekkes av midler som følger masterutdanningen ved DMF, NTNU. Ingen kostnader utover dette.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 20

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk helsevitenskap, Nivå: Master
Sluttmelding/publikasjon: Kallositeter og bioimpedans
Behandlet i REK
DatoREK
15.06.2012 REK midt
15.02.2013 REK midt