Forskningsprosjekt


Oral helse blant gravide

Vitenskapelig tittel:

Self reported oral health,awareness and attitude towards dental care, and risk of dental caries among pregnant women in Norway.Prosjektbeskrivelse:
God oral helse er viktig, og den avhenger av individets matvaner,munnhygiene og personlige holdninger til ivaretagelse av tenner og munnhule. Sykdommer i munnhulen affiserer alle mennesker. Kostnadene forbundet med behandling av denne sykdomsgruppen rangeres som den fjerde største på verdensbasis. 30-100% av alle gravide opplever tannkjøttplager i svangerskapet. Det finnes lite kunnskap om oral helse blant gravide i Norge. Det er ikke kjent hvor mange gravide som oppsøker tannhelsetjenesten i svangerskapet. Bevissthet og holdninger til oral helse blant gravide i Norge er ukjent. Vi ønsker å undersøke gravide kvinners tannhelseholdninger,tannhelseforståelse og tannhelsevaner. I tillegg ønsker vi å finne ut hvordan informasjon om å ta vare på oral helse påvirker det orale bakteriemiljøet. Resultatene av studien kan bedre forståelsen av den orale helsen blant gravide i Norge og informasjonen kan brukes i tannhelsetjenestens planleggingsarbeid for gravide.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/633 Prosjektstart: 01.07.2012 Prosjektslutt: 09.10.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ganesh Acharya
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Tromsø.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 1400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2012 REK nord
19.11.2015 REK nord
09.03.2017 REK nord