Forskningsprosjekt


Akupunktur mot postoperativ kvalme

Vitenskapelig tittel:

The effect of acupuncture for alleviation of postoperative nausea, vomiting, and pain in children: The implications of parental attitudes and expectationsProsjektbeskrivelse:
Postoperativ kvalme og oppkast (PONV) forekommer i opp til 90 % av barn som gjennomgår tonsillektomi/adenotomi. Medikamentell profylakse og behandling er ikke alltid effektiv og har en rekke bivirkninger. Det vil derfor være interessant å utforske om akupunktur kan redusere PONV. Studien er tredelt: en dobbeltblindet randomisert, kontrollert, intervensjonsstudie (RCT), en spørreundersøkelse og en kvalitativ studie med intervjuer. RCT-studiens hensikt er å utforske effekten av akupunktur ved PONV. 280 barn vil bli randomisert til enten intervensjonsgruppe (akupunktur og standard behandling) eller kontrollgruppe (standard behandling). Primæreendepunktene er kvalme, oppkast og smerter i løpet av 24 timer postoperativt. Hensikten med spørreundersøkelsen og den kvalitative studien er å kartlegge foreldres forventinger/holdninger til akupunkturbehandlingen og undersøke om forventingene påvirker effekten av akupunktur. Studien vil bli gjennomført fra august 2012 til mars 2013.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/631 Prosjektstart: 20.08.2012 Prosjektslutt: 28.02.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Johan Norheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ behandling og Norske Kvinners Sanitetsforening. Avtalen ettersendes når den er klar.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 280

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradprogram, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2012 REK nord