Forskningsprosjekt


ACI versus microfractur

Vitenskapelig tittel:

Autologous chondrocyte implantation versus microfracture for treatment of cartilage defects in the knee. A Norwegian randomized RCT. Long term results.Prosjektbeskrivelse:
Norsk RCT godkjent i 1998 som ble støttet av sosial og helsedept. og startet i januar 1999. Det er et samarbeidsprosjekt mellom ortopediske avdelinger ved universitetssykehusene i Oslo, Trondheim, Bergen og Oslo. Prosjektet har så langt resultert i to publikasjoner i Journal of Bone and Joint Surgery (Am volume). Den første artikkelen er sitert over 600 ganger og det er stor internasjonal interesse for vår studie. Forskningsgruppen med deltakere fra de 4 sykehus ble i et møte i Oslo 24.10.11 enige om å gjøre en klinisk oppfølgnings -studie på pasientene nå etter 12-13 år. Det er ikke planlagt invasive metoder. Pasientene vil få tilbud om en ny klinisk vurdering med besvaring av spørreskjema og røntgenbilder for å se om det er blitt utvikling av artrose i de opererte knærne. Det er av meget stor interesse å finne ut om det nå er forskjell mellom gruppene når det gjelder utvikling av artrose og relaterte kneplager. Våre langtidsresultater er etterspurt fra flere hold internasjonalt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/630 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 01.09.2013

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Gunnar Knutsen
Forskningsansvarlig(e):  UNN Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Opprinelig finansiert av sosial og helsedept. Det søkes om ekstra midler fra helseforetak nå.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 80

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: phd, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2012 REK nord