Forskningsprosjekt


Undersøkelse av tilbudet til pasienter i det psykiske helsevernet og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet innebærer en tverrsnittsregistrering av pasienter som får behandlingstilbud i psykisk helsevern (PHV) og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for voksne i Norge i løpet av en gitt dato eller tidsperiode. Det skal utføres en slik pasienttelling i fem tjenestetyper: 1) døgninstitusjoner PHV, 2) poliklinikker, dagavdelinger og ambulante team PHV, 3) døgninstitusjoner TSB, 4) poliklinikker, dagavdelinger og ambulante team TSB, og 5) private avtalespesialister PHV. Formålet er å belyse behandlingstilbudet for pasienter i PVH og TSB i 2012 – 2013. Data innhentes vha. registreringsskjema som fylles ut av behandler i samråd med pasient, registerdata fra SSB om sosioøkonomisk status, samt via spørreskjema og intervju. Koblingsnøkkelen skal oppbevares ved SSB. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/848 Prosjektstart: 15.03.2012 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Solveig Osborg Ose
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 46000

Behandlet i REK
DatoREK
25.05.2012 REK midt
24.08.2012 REK midt
26.10.2012 REK midt
19.04.2013 REK midt
29.11.2013 REK midt
13.06.2014 REK midt