Forskningsprosjekt


Bruk av uhensiktsmessige legemidler i en lungemedisinsk avdeling - Optimalisering av legemiddelbruk ved klinisk farmasøyt

Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålet med prosjektet er å undersøke omfang av bruk av uhensiktsmessige legemidler ved innleggelse og ved utskriving fra lungemedisinsk avdeling ved Sykehuset Levanger, og videre undersøke om klinisk farmasøyt kan påvirke bruk av uhensiktsmessige legemidler. Delmål: 1) Avdekke antall og type legemidler som pasientene står på ved innleggelse som er uhensiktsmessig i henhold til NorGeP og STOPP- kriteriene, og også se på tilsvarende ved utskrivelse. 2) Identifisere og klassifisere identifiserte legemiddelrelaterte problem (LRP) ved å gjennomføre legemiddelgjennomgang under sykehusoppholdet. 3) Gi forslag til løsning på avdekkede LRP som er identifisert i legemiddelgjennomgangen, og registrere i hvilken grad innspill fra farmasøyt tas til følge av behandlende lege, eller videreformidles til pasientens fastlege/tilsynslege. Data skal innhentes fra pasientjournal ved sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten, FarmaPro, samt intervju av 50 pasienter over 18 år som legges inn for behandling på Sykehuset Levanger, Lungemedisinsk avdeling. Studien er samtykkebasert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/1019 Prosjektstart: 06.08.2012 Prosjektslutt: 15.01.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Heidi Hansbakk Skjetne
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehusapotekene i Midt-NorgeForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 50

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk farmasi, Nivå: Erfaringsbasert master
Behandlet i REK
DatoREK
15.06.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt