Forskningsprosjekt


MindTrainer 2. Videreutvikling av datamaskin-basert trening av kognitiv funksjon for barn med store lærevansker eller utviklingshemning.

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet er en oppfølging av tidligere studie med de samme samarbeidspartnere, som konkluderte med at trening av arbeidsminne og non-verbal resonneringsevne hos barn med lett og moderat utviklingshemming førte til bedre resultater på kognitive tester hos testgruppen sammenliknet med en aktiv kontrollgruppe. I denne studien ønsker vi å se om effekten av treningen blir enda større og mer varig gjennom å utvide treningen. Problemstillinger i studien er: klarer denne målgruppen å gjennomføre en utvidet trening? Ser man en signifikant forskjell på test- og kontrollgruppen som kan ha sammenheng med treningen? Finnes det faktorer som kan predikere hvilke barn som vil kunne ha positiv effekt av treningen og hvem som ikke vil kunne ha det?
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/596 Prosjektstart: 01.09.2012 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Jon Ottersen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lønnsmidler av senterets eget budsjett.

Prosjektmidler i søkt fra Helsedirektoratet.

Lønnsmidler av senterets eget budsjett.

Prosjektmidler i søkt fra Helsedirektoratet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 60

Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst
14.06.2012 REK sør-øst
18.10.2012 REK sør-øst