Forskningsprosjekt


Måling av fritt vitamin D i blod

Vitenskapelig tittel:

Measurement of the free fraction of 25-hydroxyvitamin D in saliva and serumProsjektbeskrivelse:
I blodet er 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D bundet til sitt bindeprotein DBP. I henhold til ”fritt hormon hypotesen” er det den frie delen av hormonet som er biologisk aktivt. Genetiske varianter av DBP er relatert til serum nivået av 25(OH)D. Disse genetiske variantene kan også affisere bindingen mellom DBP og 25(OH)D. Den totale mengde av 25(OH)D reflekterer derfor nødvendigvis ikke den frie delen. For å teste denne hypotesen vil vi kalkulere den frie delen av 25(OH)D ved å korrigere for mengde DBP og albumin, og også måle fritt 25(OH)D i spytt, i serum etter dialysering over membranfilter og etter ultrafiltrering. Videre vil vi relatere totalt 25(OH)D og fritt 25(OH)D til kjente vitamin D effekter så som serum nivå av PTH samt til RNA uttrykk i perifert blod. Vi vil invitere 300 personer som allerede deltar i en pågående vitamin D studie til å delta i denne delstudien som innebærer kun ett besøk med spytt og blodprøve.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/626 EudraCT-nummer: 2007-002167-27 Prosjektstart: 01.04.2012 Prosjektslutt: 11.03.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rolf Jorde
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Miljømidler fra Helse NordForskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 300

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
Vitamin D og forebygging av type 2 diabetes
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2012 REK nord
10.01.2013 REK nord
13.09.2018 REK nord