Forskningsprosjekt


Overvektiges opplevelser i og av et livsstilsendringsforløp.

Vitenskapelig tittel:

Overvektiges opplevelser i og av et livsstilsendringsforløp.

”En fenomenologisk undersøkelse av overvektiges opplevelser med livsstilsendring under og etter et opphold på Telemark Rehabilitering”Prosjektbeskrivelse:
Studien skal gjennomføres om en del av et mastergradsarbeid. Prosjektets formål er å undersøke deltakernes opplevelser og erfaringer underveis i et livsstilsendringsforløp. Målgruppen er personer som deltar på et opplegg for livsstilsendring i forhold til overvekt ved Telemark Rehabilitering. Livsstilsendringsforløpet hos Telemark Rehabilitering går over en periode på tre år med opp til seks samlinger underveis. Datasamlingen vil skje i august/september 2012 og være deltakernes fjerde samling hos Telemark Rehabilitering ca. 15 måneder etter at de startet livsstilsendringsprogrammet. Det vil dermed bli mulig å følge opp deltakernes opplevelser av livsstilsendringens første periode. Det er satt opp følgende hovedspørsmål for studien: Hvordan denne livsstilsendring oppleves underveis i forløpet? Hvilke endringer i opplevelsen/oppfattelsen av seg selv og sine roller i livet, deltagerne opplever? Hvilke mekanismer gjør seg eventuelt gjeldende når overvektige i forbindelse med et slikt opphold, klarer eller ikke klarer å endre sin livsstil? Til studien skal det rekrutteres 10 personer. Deltakerne skal samtykke til å bli observert under oppholdet og delta i samtaler som fokuserer på deres opplevelser og erfaringer i forhold til opplegget og til egne opplevelser med livsstilsendringen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/595 Prosjektstart: 01.05.2011 Prosjektslutt: 01.07.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Solfrid Bratland-Sanda
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Telemark
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen finansiering av prosjektet. Det er et masterprosjekt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 10

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Idrett, Friluftsliv og Kroppsøving, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
12.04.2012 REK sør-øst