Forskningsprosjekt


Tidlig rehabilitering etter hjerneslag og funksjon 3 måneder seinere

Vitenskapelig tittel:

Physical activity, functional outcome, health related quality of life and fatigue after stroke.

An extended protocol of the Life Early After STroke-The LEAST study.Prosjektbeskrivelse:
Studien er en utvidelse av Tidlig rehabilitering etter hjerneslag (Life Early after STroke - the LEAST study)( 2011/1428). LEAST-studien er en prospektiv oppfølgingsstudie hvor mengden og kvaliteten på tidlig rehabilitering vil bli registrert ved bruk av metoden "Behavioral Mapping" hos 400 pasienter med akutt hjerneslag som er innlagt ved 10 slagenheter i Norge. Avidentifiserte data skal overføres til Australia. I denne nye søknaden ønsker man å utvide studien på følgende måte: 1) Benytte Stroke Impact Scale (SIS) for en utvidet kartlegging av helserelatert livskvalitet hos det samme utvalget. 2) Avidentifiserte data fra tre nye utvalg skal inngå i prosjektet: a. Alle pasienter som registreres i Norsk hjerneslagregister i løpet av studieperioden vil benyttes som referansegruppe med hensyn til å vurdere representativiteten til de 400 LEAST pasientene. b. 150 pasienter fra Eva Hip studien (2010/3265) benyttes som en referansegruppe med hensyn til forekomsten av tretthet hos en gruppe eldre med tilsvarende komorbiditet. a. En gruppe aldersmatchede friske eldre som har deltatt i HUNT 3 studien vil benyttes som en referansegruppe med hensyn til forekomsten av tretthet og fysisk aktivitet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2012/675 Prosjektstart: 01.12.2011 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av midler tildelt fra Kontaktutvalget mellom St. Olavs Hospital og Det medisnske fakultet ved NTNU samt driftsmidler og lønn til stipendiat Anne Hokstad tildelt fra Samarbeidsorganet for Helse Midt Norge-NTNUForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 400

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2012 REK midt
11.01.2013 REK midt
25.10.2013 REK midt